Event Industry Latest Updates

Posted on 1. juni 2022

Geir Aker

Karakterboka Geir fikk på barneskolen sa hvert år at han var flink i norsk og matte, men pratsom og urolig i timene. I dag lever han av det som var et uromoment i skolen; å prate. Hvordan klarte han å lære når selvbildet ble utfordret på denne måten?

På TV fremstår fenriken i Kompani Lauritzen som streng og med myndig disiplin. I over 10 år i Forsvaret utdannet han både ledere og soldater. Likhetene er flere enn forskjellene fra militært til sivilt, og tydelighet er en av favorittemaene til Geir. Med kunnskap om formidling kombinert med relasjonell ferdighet leveres budskapet mildt og tydelig, eller strengt om det skulle være behov.

Foruten Forsvaret har ungdom på skråplanet, rusmisbrukere, par med samlivsutfordringer, fengselsinnsatte, døv-blinde med flere fått møte Geir i jobbsammenheng. Geir har lang er faring med å få fram resultatet hos unge og voksne, både i grupper og enkeltvis. Resultater som skapes gjennom innsikt og tydelighet. Som soldat i Forsvaret var det viktig å tåle motvind, og i det sivile var det viktig å stille krav. Alt for å skape resultater.

Geir leverer sitt budskap på en humoristisk måte, og med et alvor som gir troverdighet.