Event Industry Latest Updates

Posted on 18. mai 2022

Espen R. Nakstad

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er lege, jurist og forfatter. Han ble et kjent fjes for oss alle da Covid-19 pandemien brøt ut i Norge i 2020.

Som jusstudent var Nakstad engasjert i European Law Students’ Association (ELSA) der han deltok i forberedelsene til opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen som ble etablert i 2002. Han har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Nakstad er også utdannet jurist, og har tidligere undervist innen ledelsesfag og strategisk planlegging for internasjonale organisasjoner.

Til vanlig arbeider Nakstad som overlege og forsker ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, der han leder CBRNE-senteret. Han har vært sentral i utarbeidelsen av faglige retningslinjer på helseberedskapsområdet og representert spesialisthelsetjenesten blant annet i Oslo politidistrikts lokale redningsledelse. Sammen med Bjørn Bjelland har Nakstad skrevet læreboka Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid.

Nakstad mottok i 2020 HR Norges lederpris, og ble kåret til Årets navn av Dagbladet og VG samt til Årets Osloborger av Aftenposten.