Event Industry Latest Updates

Posted on 7. juni 2019

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde har som samfunnssikkerhetsminister ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene. Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ble utnevnt til samfunnssikkerhetsminister 22. januar i år. Fra desember 2015 til januar 2019 var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun har tidligere arbeidet blant annet ved BI Stavanger, i Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet. Ingvil har også vært seksjonsleder i Grøner Offshore, og opplærings- og sikringsleder on- og offshore i TKT AS. Tybring-Gjedde har bachelor i Internasjonalisering og ledelse og masterstudier fra BI Stavanger. Bebop & Business har utfordret Smines Tybring-Gjedde til å si noe om hvordan man håndterer strategier for et så stort felt som samfunnssikkerhet og beredskap. Hvordan er det mulig å være i forkant på beredskap når ansvarsområdet spenner fra skogbranner til digitalisering?