Event Industry Latest Updates

Posted on 1. juni 2019

Gro Herheim

Gro Herheim, er administrasjonssjef i Nordre Follo kommune. Nordre Follo er navnet på Oppegård og Ski kommuner som slås sammen fra 1.januar 2020, og som blir en av landets største. Gro Herheim har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og som rådmann i Svelvik kommune. Herheim er utdannet landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging. Hun er prosjektleder for sammenslåingsprosessen ut 2019. Stillingen går da over til å være rådmann for den nye kommunen. Gro har store ambisjoner for kommunesammenslåingen, og er opptatt av involvering, samhandling og medvirkning både internt i organisasjonen – men også overfor innbyggere og samfunnslivet for øvrig.

Favorittband/artist: Earth Wind & Fire og Jan Garbarek