Event Industry Latest Updates

Posted on 10. juni 2019

Eivind Reiten

Eivind Reiten er utdannet sosialøkonom og har unik bakgrunn innen politikk og næringsliv, både som toppolitiker og næringslivsleder. Han er tidligere fiskeriminister og olje- og energiminister samt statssekretær, før han ble generaldirektør i Norsk Hydro. Han har også hatt en rekke sentrale styreverv, blant annet som styreleder i Posten og Telenor. Eivind er i dag styreleder i Kongsberg Gruppen. Reiten har fått priser for sitt lederskap bl.a. i Norsk Hydro, hvor håndteringen av vanskelige utfordringer som nedbemanning og fisjoner ble pekt på som spesielt bra. Han er kjent for å vise tillit til sine medarbeidere, og gir frihet under ansvar. Han er opptatt av helheten, og kjennetegnes som solid, saklig og nøktern.